Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Nice to be Mobile (Swedish Archive)

Skönt att vara mobil

Jag har upplevt en förbättring i min livskvalitet sedan jag övergav min stationära dator för den bärbara.

Det stora testet blir när jag tar mig ner till västkusten med 3G och min Asus. Andra tillfällen som kommer blir seminarier, t ex det annalkande seminariet om bloggbävningen som hålls den 19e September. Den om FRA. Då hoppas jag kunna rapportera direkt från Riksdagen.

Så smpnigom kommer jag att behöva en bättre kamera. Kan någon rekommendera en? Jag har länge sneglat på en Nikon D40 men vet inte riktigt vad jag skall sattsa på.

Andra roliga händelser har varit när jag hamnade mitt i en svamputställning på biblioteket. Ett gäng som varit på svampeutflykt hade efterträff. Jag passade på att  berätta om det på min engelskspråkiga blog.

ABC-klubben, som jag varit medlem i enda sedan jag kopplade upp mig pågår just nu diskussioner om hur klubben skall förhålla sig till nya media och bloggvärlden. I höst skall jag försöka publicera mer av de tankarna och presentera en och annan medlem här. ABC-klubben är sprängfylld med datakunniga personer. Även om det finns mycket kunskap på nätet tycker jag att den personliga kontakten är guld värd.


Nice to be mobile

I have experienced an improvement in my quality of life since I abandoned my desktop computer for the laptop.

The big test will be when I go down to the west coast with 3G and my Asus. Other occasions that come will be seminars, such as the upcoming seminar on the blog earthquake which will be held on 19 September. The one about FROM. Then I hope to be able to report directly from the Riksdag.

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

So smpnigom I will need a better camera. Can anyone recommend one? I have been looking at a Nikon D40 for a long time but do not really know what to bet on.

Other fun events have been when I ended up in the middle of a mushroom exhibition at the library. A group that had been on a mushroom excursion had a reunion. I took the opportunity to tell about it on my English-language blog.

In the ABC club , of which I have been a member only since I connected, there are currently discussions about how the club should relate to the new media and the blog world. This autumn I will try to publish more of those thoughts and present one or two members here. The ABC club is bursting with computer-savvy people. Although there is a lot of knowledge online, I think the personal contact is worth its weight in gold.


You May Also Like These Topics...

Blogger in the Presidential Suite

Bloggare i presidentsviten By   Det här är Rock-stjärnorna, inte bloggarna Kolla in framtiden: Bloggare i Presidentsviten på Sheraton. Så här gick det till: Kulturbloggen fick en chans att intervjua två medlemmar i Snow Patrol. Bandet spelar på Cirkus på måndag och var i stan för att vara med på Rix tillställning i kungsan. Så där […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

USA och EU förhandlar om vårt privatliv Posted on 29 juni, 2008 by Jonas Anderson Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Acceptera inte censuren, surfa säkrare och snabbare med OpenDNS By Jonas Anderson • February 4, 2008 Surfa säkrare med OpenDNS Open DNS är en gratistjänst för namnuppslagning på Internet. Själva säger dom sig vara säkrare, snabbare och smartare än alla andra. Hmmm, den tekniska biten överlåter jag till andra att avgöra men din Internetleverantörs DNS kan vara […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

Det är det här FRA vill åt By Jonas Anderson • June 20, 2008 10 kablar passerar Sveriges gräns. Det är de som FRA (Försvarets Radio Anstalt) vill avlyssna. Problemet är att lagstiftarna (och FRA) drar likhetstecken mellan internettrafik och radiotrafik. FRA skall inte avlyssna civil svensk trafik men det finns inget svenskt internet. Antingen skickar du information […]

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today
Previous Post
grenade-m26a1-fragmentation
Swedish Site Archive

Is the boycott required for the media industry to step up?

Next Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

Time to Upgrade (Archive)