Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

10 kablar passerar Sveriges gräns. Det är de som FRA (Försvarets Radio Anstalt) vill avlyssna. Problemet är att lagstiftarna (och FRA) drar likhetstecken mellan internettrafik och radiotrafik. FRA skall inte avlyssna civil svensk trafik men det finns inget svenskt internet. Antingen skickar du information över internet eller så gör du det inte. Det går inte att skilja på “svensk” och “utländsk trafik.

När FRA tjuvlyssnade på radiotrafik lyssnade de på radiotrafik och inte på människor som skickade brev, gjorde bankärenden eller skickade bilder på barnen till släktingar. Det är sådan trafik som FRA kommer avlyssna idag. Vad de än säger.

Tidigare betalade vi våra räkningar på banken, nu gör vi det via internet. Detsamma gäller skvaller. Tidigare skvallrade vi i trappuppgången, nu gör vi det via en chatt på internet. Inget av detta gjorde vi tidigare via radiokommunikation med utlandet.

Internet består av miljontals anslutna datorer och alla datorerna kan prata med vilken annan dator som helst över hela världen. Avstånd mellan servrar och datorer har ingen betydelse, i stället är det kapacitet och hastighet i kablarna som avgör vilken väg datatrafiken tar.
Därför kan meddelanden som ska gå inom en stad mycket väl ta vägen via utlandet. En stor del av svensk kommunikation går också via amerikanska servrar eftersom vi använder Facebook och msn och läser nyheter på CNN:s webbplats.

Läs även andra bloggares åsikter om 


This is what FRA wants

10 cables cross Sweden's border. These are the ones that FRA (Försvarets Radio Anstalt) wants to eavesdrop on. The problem is that legislators (and FRAs) draw similarities between Internet traffic and radio traffic. FRA will not eavesdrop on civilian Swedish traffic, but there is no Swedish internet. Either you send information over the internet or you do not. It is not possible to distinguish between “Swedish” and “foreign traffic”.

When FRA eavesdropped on radio traffic, they listened to radio traffic and not to people who sent letters, did banking or sent pictures of the children to relatives. This is the kind of traffic that FRA will listen to today. Whatever they say.

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Previously we paid our bills at the bank, now we do it via the internet. The same goes for gossip. We used to gossip in the stairwell, now we do it via a chat on the internet. We did not do any of this before via radio communication with foreign countries.

The Internet is made up of millions of connected computers and all computers can talk to any other computer worldwide. Distance between servers and computers does not matter, instead it is the capacity and speed of the cables that determines which way the data traffic takes.
Therefore, messages that are to go within a city may very well take the road via abroad. A large part of Swedish communication also goes via American servers because we use Facebook and msn and read news on CNN's website.

Also read other bloggers' opinions about  ,  ,  ,  , 


You May Also Like These Topics...

Blogger in the Presidential Suite

Bloggare i presidentsviten By   Det här är Rock-stjärnorna, inte bloggarna Kolla in framtiden: Bloggare i Presidentsviten på Sheraton. Så här gick det till: Kulturbloggen fick en chans att intervjua två medlemmar i Snow Patrol. Bandet spelar på Cirkus på måndag och var i stan för att vara med på Rix tillställning i kungsan. Så där […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

USA och EU förhandlar om vårt privatliv Posted on 29 juni, 2008 by Jonas Anderson Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Acceptera inte censuren, surfa säkrare och snabbare med OpenDNS By Jonas Anderson • February 4, 2008 Surfa säkrare med OpenDNS Open DNS är en gratistjänst för namnuppslagning på Internet. Själva säger dom sig vara säkrare, snabbare och smartare än alla andra. Hmmm, den tekniska biten överlåter jag till andra att avgöra men din Internetleverantörs DNS kan vara […]

Is the boycott required for the media industry to step up?

Är det bojkott som krävs för att mediaindustrin skall skärpa sig? Posted on 3 februari, 2009 by Jonas Anderson Idag hittade jag det här inlägget. Rosemari har varit uppe tidigt och läst. Jag hoppas att det här blir en budkavle som går vidare. Via Calandrellas blogg: Svensk Myndighetskontroll har föreslagit en bojkott av den exemplarförsäljande – därmed räknas inte teater in […]

Previous Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Next Post
grenade-m26a1-fragmentation
Swedish Site Archive

Is the boycott required for the media industry to step up?