Is the boycott required for the media industry to step up?

Är det bojkott som krävs för att mediaindustrin skall skärpa sig?

Idag hittade jag det här inlägget. Rosemari har varit uppe tidigt och läst. Jag hoppas att det här blir en budkavle som går vidare.

Via Calandrellas blogg:
Svensk Myndighetskontroll har föreslagit en bojkott av den exemplarförsäljande – därmed räknas inte teater in – kulturindustrin. Den beräknas pågå i tre veckor, med start 9 februari (detta år) och avslut 1 mars. Bojkotten inberäknar:

* Inga inköp av CD-skivor.
* Inga inköp av filmer.
* Inga inköp av datorspel.
* Inga biografbesök.
* Inget hyrande av filmer.

Det verkar finnas stort stöd inom bloggvärlden kring detta. Här är en mängd bloggare som tagit upp tråden och stöder bojkotten:
Anders WidénSidvindEtt otygZacs åsikterModerata karamellerScratches and DustFarmor GunSatmaranThomas HartmanBloggtidningenKulturbloggen och Argast Nu.

Men räcker det? Om bojkotten ska bli kännbar måste många mer än en kärntrupp bland bloggare bojkotta inköp dessa veckor.

Andra bloggar om: 

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

Is the boycott required for the media industry to step up?

Today I found this post. Rosemari has been up early and read. I hope this will be a messenger roll that goes on.

Via Calandrella's blog:
Swedish Authority Control has proposed a boycott of the copy-selling – thus does not include theatre – cultural industry. It is expected to last for three weeks, starting on 9 February (this year) and ending on 1 March. The boycott includes:

* No purchases of CDs.
* No movie purchases.
* No purchases of computer games.
* No cinema visits.
* No movie rentals.

There seems to be a lot of support in the blog world around this. Here are a number of bloggers who have taken up the thread and support the boycott:
Anders Widén , Sidvind , Ett otyg , Zac's opinions , Moderate caramels , Scratches and Dust , Grandma Gun , Satmaran , Thomas Hartman , Bloggtidningen , Kulturbloggen and Argast Nu .

But is that enough? If the boycott is to be felt, many more than a core group of bloggers will have to boycott purchases these weeks.

Other blogs about:  ,  ,  , 

99 Quick And Easy Recipes To Get You Started in Keto Today

You May Also Like These Topics...

Blogger in the Presidential Suite

Bloggare i presidentsviten By   Det här är Rock-stjärnorna, inte bloggarna Kolla in framtiden: Bloggare i Presidentsviten på Sheraton. Så här gick det till: Kulturbloggen fick en chans att intervjua två medlemmar i Snow Patrol. Bandet spelar på Cirkus på måndag och var i stan för att vara med på Rix tillställning i kungsan. Så där […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

The United States and the European Union are negotiating our privacy ( Archive)

USA och EU förhandlar om vårt privatliv Posted on 29 juni, 2008 by Jonas Anderson Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

Do not accept censorship, surf more securely and faster with OpenDNS

Acceptera inte censuren, surfa säkrare och snabbare med OpenDNS By Jonas Anderson • February 4, 2008 Surfa säkrare med OpenDNS Open DNS är en gratistjänst för namnuppslagning på Internet. Själva säger dom sig vara säkrare, snabbare och smartare än alla andra. Hmmm, den tekniska biten överlåter jag till andra att avgöra men din Internetleverantörs DNS kan vara […]

Time to upgrade: WordPress 2.5 is out

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

Det är det här FRA vill åt By Jonas Anderson • June 20, 2008 10 kablar passerar Sveriges gräns. Det är de som FRA (Försvarets Radio Anstalt) vill avlyssna. Problemet är att lagstiftarna (och FRA) drar likhetstecken mellan internettrafik och radiotrafik. FRA skall inte avlyssna civil svensk trafik men det finns inget svenskt internet. Antingen skickar du information […]

Previous Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

This is What FRA Wants (Swedish Archive)

Next Post
Time to upgrade: WordPress 2.5 is out
Swedish Site Archive

Nice to be Mobile (Swedish Archive)