Dags att upgradera

Det kom ett omtänksamt mail idag som påminnde om att det var dags att updatera WordPress till version 2.3.3. Särskilt angeläget är det om man har en fleranvändarblog eller har forummodulen wp-forum installerad.

Själv är jag rätt noga med upgraderingar eftersom det kan påverka andra på samma webhotell. För ett år sedan ungefär blev mitt dåvarande webhotell tvunget att blockera en mängd användare som trots påpekanden inte hade upgraderat sina joomla! installationer. Fy, på sig!

Nu kan man ju inte veta om det är någon fara men detta har gjort att jag inte väntar med upgraderingar utan gör dom så snart jag kan.

Det är inte svårt

Hämta senaste versionen av WordPress och packa upp katalogen wordpress.

Logga in med din ftp-klient och gå till katalogen där du installerat WordPress. Ladda upp allt innehåll från den uppackade katalogen utom katalogen wp-content.

I wp-content finns två underkataloger som heter themes och plugins. Ladda upp innehållet i dessa kataloger till motsvarande katalog på servern. Då skrivs inte egeninstallerade plugins och themes över.

Updatera

Ugradera databasen genom att besöka filen upgrade.php som antagligen finns på denna adress eller liknande : http://dindomän/wp-admin/upgrade.php

Klart!

Om något här var oklart finns instruktioner på engelska här