Jag har blivit utmanad…

…av min bloggande vän, Monika. Jag skall svara så gott jag kan på frågorna. Det är ju några stycken.

1 – Hur länge har du bloggat?

Min första webplats hade jag på ABC-klubben där jag varit medlem i (minst) 11 år utan avbrott. Där hade jag en sida med dagboksanteckningar som jag uppdaterade ett tag men övergav för ett arbetsrelaterat projekt som fortfarande lever här. Då var det inte tal om att blogga. Mer webbpublicering. Bloggat, som vi menar idag har jag gjort sedan juni 2006.

2 – Hur såg din bild av bloggar och bloggare ut en månad innan du själv började blogga?

Positiv! Bloggarna gav webben nytt liv. Ett liv som liknar det liv som webben var tänkt att leva. Före IT-bubblan fanns det stora förväntningar på webben som en slags virtuell galleria, dit köpare kom och gjorde av med pengar. Det fungerade inte. Bloggandets tillväxt visar att det fanns en potential redan då men den kunde inte realiseras förrän det gamla (kalla det web 1.0) paradigmet dog. Tillväxten vi ser idag drivs till stor del av alla bloggare. Det värde som skapats av alla dessa bloggare är grunden för de nya tjänster som växer som svampar ur marken. Bloggarna är en energikälla eller kanske guldgruva. Värde skapas. :-)

3 – Vilken var den första blogg du förälskade dig i?

Den första bloggen? Jag läser sanslöst många bloggar (för många?) och skummar innehållet i ännu fler varje dag. Hade du frågat om bästa, hade jag kunnat plocka ut ett gäng i olika kategorier. Eftersom du säger förälskad är det en som sticker ut. Min dotters. Den sticker ut med sin närvarokänsla, språkligt och med sin stil. Den hade jag läst även om jag inte vetat vems det var. Justew. Nu bloggar hon med samma energi på engelska också.

4 – Hur känner du inför dina första blogginlägg, när du såhär i efterhand läser dem?

De präglas av den tiden i mitt liv. Jag hade återupptäckt skrivandet (och på ett sätt livet). Jag önskar jag alltid kunde ha den lekfullheten i mina texter. Svar: Jag gillar dem mycket.

5 – Hur många bloggar återvänder du till regelbundet som läsare?

Ett 100-tal

6 – Av de bloggar du läser, hur många procent är dagboksbloggar och hur många är ämnesbloggar (t ex teknikbloggar, modebloggar, politiska bloggar)?

Dagboksbloggar i bemärkelsen privata. Ett tiotal, ca 10%

7 – Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt olik dig, vars blogg du tycker om.

Bloggen Charlie’s View. Jag läser den andäktigt och noga. Charlie är min motsatts. Det är en kvinna som gör bloggen, Karin heter hon. Det är stor skillnad på oss som bloggare och (inbillar jag mig) som människor. Vi lever väldigt annorlunda liv.

8 – Nämn en bloggare (obs: länka) som verkar väldigt lik dig, vars blogg du tycker om.

Mycket svårare. Människan är ju inte skapt för att uppfatta likheter. Vi ser allt i skillnader och kontraster. En bloggare som jag hoppas (och tror) att jag är lik, som ofta tänker som jag (om än med större tålamod och vana) är Doc Searls. Troligtvis är det många som känner som jag. Han är en så påtagligt mänsklig röst i det digitala bruset. Länken är till ett av hans senaste inlägg.

9 – Vad tycker dina närmaste om att du bloggar?

Mina bröder är artigt intresserade, likaså min mamma. Mina föräldrar är över 80 och har inte internet (och kommer inte att skaffa). Min pappa jobbade på tidningar hela sitt liv. I Sverige och England. Ibland har jag skickat inlägg per post (!). Mitt skrivande ger oss ett område där vi kan mötas. Så har det inte alltid varit. Mina döttrar är inte så intresserad av det jag skriver om att de känner sig berörda. Min yngsta dotter är den jag har starkast gemenskap med runt bloggandet. Det korta svaret är: Bra!

10 – Tycker folk som känner dig att du är dig själv i din blogg?

De flesta jag känner IRL tycker nog att de har annat ihop med mig än det jag bloggar om.

11 – Har du hittat en fungerande gräns för hur privat du vill vara i din blogg, eller tänjs den gränsen hela tiden?

Den gränsen bestäms av det jag skriver om. Jag delar med mig av det som är viktigt för mig. På jonasanderson.se och min engelska blog på Profy är jag mycket mer privat än på Kattkorgen. Det kanske är bristen på detaljer som gör att det inte verkar så privat men ur mitt perspektiv är jag väldigt privat. När jag började skriva i Bloggtidningen fick jag lägga en dimesion till till detta. Där måste jag hålla ett tydligare fokus och de som läser den är kanske inte så himla intresserade av just mig.

12 – Nämn några saker som du aldrig bloggar om, och varför.

Sex, därför att det skulle beröra andra än mig själv. Politik i bemärkelsen partipolitik därför att då skulle jag inte ha tid att skriva något annat. Det finns en del ämnen som jag skulle vilja skriva mer om men jag lyckas inte skriva särskilt intelligent om litteratur. Det hör till de saker andra skriver bättre om och därför låter jag bli.

13 – I vilken utsträckning bloggar du för att få bekräftelse, tror du?

Ingen alls. Däremot hjälper bloggandet mig att få en balans i mina tankar, ger mig en kognitiv struktur som kanske är en slags bekräftelse. Det sagt vill jag nämna de som regelbundet läser och kommenterar min blog antingen på bloggen eller i mail. De är fantastiska och varje enskild kommentar är varm känsla i magen! Jag tittar alltid på deras bloggare om det finns en länk så jag vet vad de kan. Jag känner mig hedrad av deras besök.

14 – Tror du att man kan lära känna en person genom att läsa hennes/hans blogg?

Nej, glimtar kanske. Vi använder olika sidor av oss själva i olika sammanhang. Som väl är!  På det viset är människor lik böcker. Man måste se mer än en sida för att förstå historien.

16 – Tror du att det kan vara skadligt för vissa personer att blogga?

Nej, det tror jag inte men man måste komma ihåg att webben är en väldigt offentlig plats.

17 – Har du någonsin blivit sårad av någonting som skrivits till/om dig i kommentarer eller i andra bloggar? Och i sådana fall: Hur har du hanterat detta?

Nej, aldrig sårad. Jag har blivit kallad både det ena och det andra men har aldrig tagit det personligt. Det finns någon frän kommentar här, apropå FRA men den talar så tydligt om den som skrev att jag inte tog åt mig. Det är jag som har valt att publicera mig på nätet. Andra har starka uppfattningar som inte stämmer med mina.

18 – Har du själv skrivit saker du ångrar i din egen eller andras bloggar?

Oh, ja! Ofta handlar det om att jag bildat mig en uppfattning om någonting och haft bråttom. Ibland har skrivit ett uppföljningsinlägg där jag redovisar emr nyanserade uppfattningar än det jag själv skrev. Ett exempel var när NYT skrev om två bloggare som dött nära inpå varandra. NYTs vinkling var att det var det liv bloggare lever som ledde till döden. Jag hängde på  den vinklingen. Som väl var i ett lätt kåserande inlägg men jag ångrar att jag inte var mer kritisk och väntade tills jag kunde ta del av andra bloggares reaktioner. Det här händer mig då och då och kommer nog att hända igen. Det har med min personlighet att göra.

19 – Hur ser bloggandets nackdelar ut, för dig?

En viss stress. Prestationsångest. Det är svårare att skriva i Bloggtidningen. Här drabbar mina tabbar bara mig. Ibland önskar jag att jag brydde mig mindre om det, jag kan känna mig låst, kreativt om jag tänker för mycket på det. Mina ambitioner är höga och när jag kommer för långt bort från min egen kärna skriver jag inte bra bra. Då blir jag stressad. För mig tar bloggandet (och det runt omkring) mycket tid. Det ger mig också stor tillfredsställelse att ha lagt ner den tiden när jag ser bra resultat eller när någon säger något uppskattande om det jag skrivit.

20 – Tror du att du fortfarande bloggar om två år? I sådana fall: Tror du att ditt bloggande har förändrats då?

Ja på båda frågorna. Skrivandet är en kreativ process som jag har stor respekt för. Det är också en ständigt pågående läroprocess (för mig). Eftersom min pappa var journalist med höga ambitioner har min relation till skrivandet varit komplicerat (inte min pappas fel), det är inbyggt i situationen. Jag har fått jobba för att hitta min egen glädje och drivkraft i skrivandet. Att sluta blogga är en främmande tanke eftersom det är form som jag tycker väldigt mycket om

21 – Tror du att bloggarna har (eller kommer att ha) någon inverkan på vår kultur, eller är de en grupp människor som mest påverkar varandra?

Vi skall inte överdriva bloggarnas betydelse men inte heller förminska den. Jag tror att bloggare mest påverkar varandra. Framförallt påverkar bloggarna media, som den traditionella pressen.

Bloggarna har räddat webben och driver utveckling där. Det är inte en utveckling som kommit ut i den sk huvudfåran än (mainstream). Det stora genombrottet för webbmedia ligger i framtiden och där kommer bloggarna (eller det som finns då) att spela en prominent roll. Vi balanserar just nu på en egg. Vilken väg utvecklingen tar avgörs om vi lyckas försvara våra fri- och rättigheter på nätet. Lyckas försöken att kväva yttrandefriheten på webben kommer vi att se en upprepning av IT-kollapsen och då får vi börja om. Alla har ett ansvar att försvara nätet och friheten där. Det gäller både kommersiella och icke komersiella intresenter. Bloggarna är en viktig kraft som borde uppskattas mer. Att försöka manipulera eller kontrollera bloggandet, styra eller rekrytera bloggarna till ett visst mediamärke eller parti vore katastrof. Blondinbella är lika viktig som piratpartiets eller vänsterns symaptisörbloggare. Vi har gemensamma intressen som vi måste försvara.

22 – Avslutningsvis : Kan du sammanfatta kort vad ditt bloggskrivande har betytt för dig?

Den största betydelsen är faktiskt mitt bloggskrivande. Det har ett värde i sig. Eftersom jag vuxit upp och gått i skola i ett annat land än Sverige (England) är jag tvåspråkig, det har drabbat mitt skrivna språk. Det regelbundna skrivandet som bloggandet kräver har utvecklat mig, mödosamt. Det betyder att jag formulerar mig bättre idag än innan jag började skriva regelbundet. 

24 – Nämn bloggare som du vill ska svara på enkäten.

Ungen Linda Rosemari

Läs andra bloggar om , , , , ,