Darwins kapten på Dramaten

Darwins kapten heter en ny pjäs på Dramaten. Det är Henning Mankell som skrivit historien om Darwin (Börje Ahlstedt). Vi får följa honom från den 5 år långa resan då han gjorde fältarbete i geologi och så småningom leda tillfram till Om arternas ursprung, boken som förändrade synen på världen och människan.

Pjäsen börjar med att Charles Darwin får ett brev som berättar om kapten Fitzroys självmord. Han blir perplex att någonskulle ha mod att avstå från att se morgondagen. Därefter får vi följa Darwin på en minnenas resa.

Börje Ahlstedts tolkning av Darwin går hand i hand med Mankells manus. Ahlstedts Darwin ser världen med ett barns ögon. Ocensurerad och förundrad ger han sig ut på upptäcksfärd, helt utan rädsla men ibland förvirrad och ledsen över att andra inte kan se det han ser.

Mankells version av Darwin är trovärdig. Jag vet inte hur mycket som är känt om Darwins relationer och hans känsloliv men inget  av de vi får se är i konflikt med det vi vet om Darwin.

Vi får fundera över vad förlusten av dottern Annie har betytt för Darwin, en kvinna som avlar duvor har en handikappad bror. Vi får en aning om hur personliga erfarenheter ger en knuff i en viss riktning. Darwins försvar för sin utmanande forskning är ”jag vill ju bara veta vem jag är”.

Pjäsen är välspelad och rent av inspirerande. Lyckliga oss som får möta Darwin i ett sådant här sammanhang och som får leva i en tid som präglas av hans arbete.

Mer om pjäsen hittar du här:

Dramatens webbplats.

Kulturbloggen