Kommer vi att få betala för Twitter?

fagel_webbTwitter har just fått ännu en runda riskkapital. Den här gången höstar de in $35 millioner dollar och det är bara den delen som ännu är känd.  Det kan vi läsa på Twitters blog.

Det som är extra intressant är att de nu skall börja jobba på aatt ta in pengar. Orsaken till att det kommer att bli intressant är att de flesta besöken inte kommer vi webben (även om trafiken den vägen är enorm). Det betyder att en strategi som bygger på annonser (eller enbart annonser) inte skulle fånga upp hela Twitters potential.
Det är nog ingen risk att att vi måste betala för grundtjänsten men det kan ju komma tilläggstjänster som det går att betala för.
Jag skulle inte ha något emot det, om det t ex skulle vara möjligt att få tillbaka sms-uppdateringarna.
Framförallt är det viktigt att få behålla användbara tjänster. Som ekonomin ser ut kan  enda chansen vara att vi betalar.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,