Google fyller tio

Google fyller tio år. Det är lite hissnande. Jag tycker inte det var så länge sedan jag fick tips om en ny söktjänst. Undrar om det inte var ungen som tipsade mig (då i 16-årsåldern), när jag fortfarande använde Altavista.

NYT uppmärksammar jubileet med att intervjua Eric E  Schmidt, VD på Google. Schmidt berättar om Google och den ekonomiska nedgången, om Googlekultur och varför det inte blev något samarbete med Yahoo kring annonsering på nätet.