Webben är bara tonåring

Doc Searls är en kändis på webben. Han är också verksam vid Berkman Center, Harvard och redaktör för Linux Journal. Följakligen pratar han inte om webb 2.0, han pratar om den Levande Webben. Han pratar också om att återuppfinna journalistiken. Lyssna noga!

I den här intervjun pratar han om Twitter, bloggande och liknande. Värd att lyssan på. Doc pratar om vilken betydelse webben har.

Samtidigt har, vanligtvis sansade, Robert Scoble satt sig i klistret. Han är irriterad på anställda vid Microsoft som bloggar. Hans förslag är att Microsoft tar dem i örat.

Frågan är ju vad vi vill göra av vårt bloggande, webben och all den teknik vi har till hands idag. Båda de här inslagen handlar om det.

Technorati Taggar: , , ,