En värld i mörker

Om vi tittar på en satellitbild av världen på natten ser vi tydligt var elektriciteten konsumeras nattetid. Det finns inget samband med befolkningstäthet. De befolkningstäta områdena i Indien och Kina har inte alls samma upplysta vägnät som vi kan se i Europa och de östra delarna av USA.

Eftersom det är Blog Action Day vill jag slå ett slag för upplysning av världen. En rättvisare fördelning av energi. främst el.

Läs mer här.