Berkman Center

Vi har ofta nämnt Berkman Center här på bloggen. Jag tyckte det var dags för en presentation.

Här är en video från centrets egen Youtube-kanal.