Vem har rätt till våra personliga uppgifter

En fråga som ibland är svår för oss svenskar att förstå är motståndet mot nationella ID-handlingar och centrala register med personuppgifter. I länder som Storbrittanien och USA är det däremot betydligt mer kontroversiellt. Det viktigaste argumentet är att staten inte behöver den informationen om medborgarna.

Även om vi redan har ID-kort och register här måste ta ställning till de förändrade omständigheter Internet innebär.

Idag berättar DN om ytterligare en skandal där personliga uppgifter ger sig ut på vift. Visserligen i ett annat land men frågan jag vill ställa är: Vems är uppgifterna vi lämnar ifrån oss? Är det fortfarande mina uppgifter om mig, eller är det statens uppgifter om mig?

Ny teknik ger nya möjligheter till insamlande och lagring av uppgifter. Systemet kommer från en tid när allt måste finnas på papper. Ett på varje ställe. Möjligheter att hämta uppgifter när de behövdes fanns inte. I alla fall inte på enkelt sätt.

Idag är det inte så. I dag kan vi ha våra uppgifter var vi vill och om de behövs i något sammanhang kan vi ge tillåtelse till det för det tillfället. Samtidigt kan vi säga ja eller nej till om den som begär våra uppgifter får spara dem och hur. En statlig myndighet behöver alltså inte ha lösa hårddiskar med stora mängder av (våra) personuppgifter. Eller om information behövs skulle den kunna hållas åtskild från vår identitet.

Systemet finns och det fungerar.

  • / Rolf

    Helt rätt Jonas, diskussionen om vem som ÄGER och ANSVARAR för din och min
    personliga information har hamnat ordentligt i bakvatten. Bra att du pekar på detta !!