New York Times gör framstötar på webben

New York Times är en av de tidningar som bäst anpassar sig till webben.

Min egen uppfattning är att de leder utvecklingen på många sätt. Det är vanligt i dag att traditionella media har bloggar i anslutning till sina onlineupplagor men det betyder inte nödvändigtvis att de anammar webben som medium.

Dessa bloggar har ofta karaktären av krönikor och verkar det vara en tröskel att länka till externa källor.

I samband med sin omstruktureringen av teknikavdelning meddelar NYT att de planerar att publicera innehåll från Read Write Web, Venture Beat och Giga OM. alla tre är välkända webbplatser som är välkända för sitt kvalitetsinnehåll om trender, teknik och analyser av webben. Att en tidning som NYT väljer att sammarbeta med dem är ett erkännande för bloggar som en seriös publiceringsform.

Förutom samarbetet med kännda bloggar har NYT inlett en sattsning på samarbete med andra sociala media.