Google fyller tio år

Google fyller tio år och har nåt en punkt där företaget dominerar webben på flera områden. Sök/annons, innehåll och lanserade nyligen sin webbläsare Chrome

Google hade den bästa sökmotorn. Nu när Google är störst behöver de inte vara bäst längre.

Däremot kan de fortfarande vara bra. Domänregistrering t ex. Det är bättre att bedöma företag efter vad de är bra på. Istället för att tillskriva ett företag en moral.

Det är inte samma sak som att tro på Google. Det blir bara problem när man tillskriver ett företag en moral, då är inte de som arbetar i företaget ansvariga längre