Web 2.0 i ett (ut- och invänt) nötskal

Igår fick jag en fråga om vad web 2.0 egentligen är. Bra fråga som jag inte var beredd på. Det används i alla möjliga sammanhang. Ibland i betydelsen webbaserade tjänster som vi förr hade på vår egen dator. T ex bild- och ordbehandling.

Tjänster som Google docs, Flickr m fl, täcker väl behovet av sådana datatjänster och jag har själv gått över till att använda dessa mer och mer. De passar bra ihop med annat jag ägnar mig åt. Bloggandet, för att nämna ett. Att dokument och artiklar blir tillgängliga överallt är ett plus. Ett annat är möjligheten att jobba ihop med kompisar eller kollegor.

Begreppet Web 2.0 är inte gammalt.  Det myntades på en konferensen som förlaget O’Reilly höll tillsammans med Media Live International. Konferensen hette Web 2.0 Conference.

Hösten 2001 gick luften ur den s k IT-bubblan. Många övervärderade företag gick omkull. Massor med pengar hade sattsats på företag som aldrig tjänade en krona. Det gick som det brukar gå. Många konkurser. Själv vill jag gärna tro att det gamla (web 1.0) paradigmet misslyckades därför att företag försökte översätta gamla affärsmodeller till nätet, utan att ge användarna något mervärde eller kontroll.

Web 2.0 är mer ett paradigmskifte än någonting. Web 2.0 innebär en omvärdering av relationen mellan användare och leverantör. Användaren förväntar sig öppenhet, delaktighet och att kunna flytta sin data fritt mellan tjänster.

Framförallt handlar web 2.0 om kommunikation och interaktivitet. Därför pratar många om social media i dag. Med det menas allt från Twitter till Facebook. Facebook har fått kritik för att det är svårt att få ut sin data därifrån. Det går inte at kommunicera över närtverksgränserna – än. Men det kommer, var så säker. snart kan var och en välja det nätverk som passar bäst och det blir ändå möjligt att hålla kontakt med vänner som valt ett annat.

Allt det som händer nu kan kallas web 2.0 men jag tror att det är viktigt att komma ihåg att web 2.0 inte är funktioner. Web 2.0 skall hellre ses som en historisk epok, som renässansen eller medeltiden. Följaktligen har de mer filosofiskt lagda liknat den web-epok vi är inne i nu med postmoderismen. Rätt sympatiskt tycker jag.

O’Reilly, som är upphov till begreppet har också hjälpt till att klargöra vad det är och inte är. Not 2.0?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,