Pressens frihet inte bara en fråga för ”pressen”

Det verkar som om våra fri- och rättigheter gör sig bäst på papper. Aldrig har det funnits så stora möjligheter för var och en att utrycka sig eller gå samman och bilda opinion för något. I dag uppmärksammas hoten mot pressfriheten.

Samtidigt sker  inskränkningarna av samma rättigheter i en takt som får huvudet att snurra.  Aftonbladets Jan Helin säger att bloggare är beroende av en fri press som grund. Om han med det menar att bloggare är beroende av pressen som källa är det fel. Internet ger tillgång till en enorm mängd källor där pressen blir en liten del. företag, organisationer och insatta privatpersoner blir lika viktiga eller viktigare. Ofta är pressen en omväg för information.  

Det ”pressen” behöver förstå är att ”pressfrihet” är en delmängd av yttrandefrihet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,