Facebook tar ett blad ur FriendFeeds bok

Idag har vi fått möjligheter till kommentarer i Facebooks ”mini-feed”. I mini-feed kan du leda in RSS-flöden från bloggar t ex. Dessa visas i din profil. Det är ett bra sätt att göra din Facebookprofil intressant för dina vänner.

Nu har Facebook fått FriendFeed-liknande kommentarer, vilket är roligt. Det visar också att Facebook är beredd att ta upp konkurrensen och att det sociala nätverk strävar att få in så många web 2.0 funktioner som möjligt i ett gränssnitt.

Jag tror inte att det här gör att Facebook blir en allvarlig konkurrent till andra, liknande tjänster men det visar att Facebook tar utvecklingen på allvar.

I FriendFeed finns det en funktion som gör att de mest kommenterade inslagen flyter upp på sidan. I Facebooks mini-feed blir det inte så. Det är inte lika viktigt där eftersom det är ett mindre antal inslag som syns.

Vi kommer att kunna vänja oss vid att det vi skapar kan flyttas och visas på andra platser än där innehållet bor. Det är en positiv utveckling. Samtifigt måste vi utveckla metoder för filtrering och visningsmodeller som gör att det innehåll vi är intresserade av blir överblickbart. Annars riskerar vi att drunkna i brus. Att tillföra kommentarer blir ett sätt att skilja ut viktigt (i alla fall populärt) innehåll.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,