Hur (vissa) tonåringar kommunicerar

Nu har min kära brorsdotter kommit på besök och förgyller min tid. Det betyder att vi blir lite oregelbundna här.

Eftersom jag är som jag är kan jag inte låta bli att förhöra mig om hur tonåringar kommunicerar och fick följande svar.

  • Använder inte epost. ”Typ ett mail varannan vecka”
  • Använder Text och IM (Instant messanger, typ MSN med flera
  • Hänger på sociala nätverk på nätet. I brorsdotterns fall Bilddagboken.se
  • Har hört talas om Twitter :-)

Jag skall fortsätta undersökningen och meddela alla rön om denna skygga stam.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Yttranderätt tvingar ingen att lyssna

Genom min RSS- läsare (Läs mer om RSS i slutet av artikeln)får jag dagligen floder av artiklar, blogginlägg och nyheter. Det mesta har inget intresse för mig men jag tycker att det är intressant att veta det.

Den största mängden är nyheter om sociala media, kommentarer till utveckling. Den lilla mängden är personliga kommentarer från personer som jag sätter stort värde på. Jag känner dom inte men deras uppfattningar är viktiga för mig.

En sådan person är David Winer och genom att läsa hans blog blev jag uppmärksam på en konflikt i media-mekkat Silicon Valley.

David Winer skriver om konflikten mellan Loren Feldman, som blivit känd för sina videobloggar och Shel Israel, konsult i mediabraschen. (lnk)

Bakgrunden är tydligen att Loren Feldman fick sparken, pga en satirisk video, ”Technigga.

Det skyller han på Shel Israel, som säger att han inte hade med saken att göra.

Idag läste jag följande på Loren Feldmans blog. Han slutar parodiera Shel Israel och lämnar tillbaka domänen shelisrael.com. Däremot är han inte klar med David Winer (se kommentarerna).

Mediaaristokratin i Silicon Valley lever på makt, pengar och anseende och ett stukat ego får oanade konsekvenser. Bakom all uppschosad  teknik finns det människor som använder den efter sitt förstånd, med blandat resultat.

Lyckligtvis är jag inte personligen beroende av någon i Silicon Valley så jag kan sitta lugnt hemma och fundera ut vad nästa blogginlägg skall handla om.

Det viktigaste som kom ur den här debatten är påpekandet att yttranderätt inte tvingar någon att lyssna.

______________________________________________________________________________________________

Lite om RSS

Det är ett sätt att prenumerera på innehåll från webbplatser som uppdateras ofta. T ex bloggar. Artiklarna kommer i ett sk flöde som presenteras i en läsare.

En Goolgesökning på RSS-läsare ger en hel del länkar. Själv använder jag Google reader. Den är enkel att komma igång med. Den hittar t o m flöden själv om du skriver in en webadress. Alla läsare fungerar så att du anger adressen till RSS-flödet och sen läser innehållet i läsaren. Ungefär som e-post. Har du några funderingar kan du skicka ett mail. Jag svarar på alla frågor. Antingen i brev eller på bloggen. Om du klickar på den stora ikonen överst på bloggen kan du börja med RSS-flödet härifrån. Då får du alla uppdateringar och behöver inte besöka bloggen för att se om det finns något nytt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

USA och EU förhandlar om vårt privatliv

Enligt en intern rapport som New York Times tagit del har EU förhandlat med USA sedan February 2007 om hur USA skall få tillgång till personlig information som banktransaktioner, surfvanor mm, somm rör medborgare i eurpeiska unionen. Europeiska länder har i allmänhet betydligt striktare lager för hur sådan information får insamlas och överföras.

Det förhandlarna nu försöker komma överens om är 12 punkter som är centrala för ett ”bindande internationellt avtal”.

But the two sides are still at odds on several other matters, including whether European citizens should be able to sue the United States government over its handling of their personal data, the report said.

Avtalet behandlar inte bara om information som rör terrorism utan även internationell brottslighet.

Ett av kraven som hittills avvisats av USA är att en europeisk medborgare skall kunna få rättelse i en amerikansk domstol. Det skulle nämligen tvinga Bush att vända sig till kongressen.

Ytterligare ett hinder är att Irland avvisat förändringarna som skulle gjort det möjligt för EU-parlamentet att ratificera avtalet. Detta förändra tidsplanen att EU-parlamentet skulle ratificera avtalet någon gång 2009.

Varken Bush-administrationen eller EU-Kommissionen har berört dessa samtal annat än i förbigående.

Issued June 10, the statement declared that “the fight against transnational crime and terrorism requires the ability to share personal data for law enforcement,” and called for the creation of a “binding international agreement” to aid such transfers while also ensuring that citizens’ privacy is “fully” protected.

DN har tagit upp NYTs artikel och skriver bl a.

Överenskommelsen kommer att slå fast att europeiska regeringar och företag på laglig väg får dela med sig av personliga data till USA. På samma sätt får USA för europeerna uppge personliga data om enskilda individer.

David Sobel från Electronic Fronteir Foundation, en organisation som bevakar fri- och rättigheter på nätet, säger att USA skönmålar möjligheterna för EU-medborgare att få rätt om misstag begås.

Samtidigt är FRA-chefen besviken på regeringens svaga stöd och skjuter själv ner ett av de enda argumenten för som fanns för lagen, att den skulle rädda svenska soldater utomlands. SvD

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,