Hur överlever kreativiteten i utbrändhetens tidevarv

Kreativitet är en av den här bloggens främsta tema. Det mesta handlar faktiskt om kreativitet även om inte ordet står i varje inlägg. Idag läste jag om sk utmattningssyndrom i SvD. En bra artikel som jag vill komplettera med en del egna synpunkter.

En fälla är t ex att ha för stor tillit till enbart mediciner.

Utbrändhet är en vanlig diagnos idag. Utmattningssyndrom är den godkända diagnosen och för många är det svårt att ta sig ur tillståndet.

Ingen kan egentligen tala om för dig hur du mår och hur du har det. Det vet du bäst själv. När en läkare ställer en diagnos bör han också kunna tala om vad det finns för hjälp. Tyvärr är det inte allltid så. Överförskrivningen av antidepressiva och ångestdämpande medel talar sitt tydliga språk.

Du måste vara frisk föra att orka vara sjuk är ett motsägelsefullt uttryck. Men glöm inte att det är därför vi går till doktorn för att få hjälpa att bli frisk och orka ta tillbaka livsutrymmet. Även om det går långsamt skall det i alla gå framåt. T ex är det bevisat att antidepressiva hjälper bäst i kombination med samtalshjälp.

Om någon i familjen mår dåligt påverkas alla. Även om ingen pratar om det. Familjens uppgift är ju bl a att stötta sina medlemmar när det är svårt men det är inte alltid så lätt att veta hur. Familjesamtal med en terapeut som har erfarenhet familjer med sådana problem är en väl beprövad metod.

Låt inte problemet diktera villkoren. Tänk igenom hur mycket utrymme du är beredd att låta problemet få. Ta sedan hjälp för att begränsa inflytandet det får över ditt liv.

Använd din kreativitet. Har du aldrig skrivit, målat, dansat eller liknande är det dags att börja när problemen hopar sig. Muta in tid som är fredad. Man kan inte förhandla med oro och depression och att tänka sig frisk brukar heller inte funka

Att ha med sig sina nära och kära är minst lika viktigt som att få professionellt stöd. Att kämpa mot utbrändhet och depression är tufft så det gäller att mobilsera de goda krafterna på din sida, genom att släppa in dem.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

  • Linda

    Type your comment here. Kanske man kan få bra hjälp i sverige. Kanske inte. Jag tror att folk som råkat ut för syndromet som beskrevs i SvD har oftast komplicerat hälso bakgrund. Att få en klar diagnos är nog bra som sades.. men ibland kan det också bidrar till förvirring när patienten inte känner igen sig och råka då ut för att ha ”stämplas” med något som absolut inte stämmer. Jag tror vi vet fortfarande för lite om ämnet i allmänhet, och det folk muntligt uttrycket ”utbrändhet” döljer nog en mängd olika sjukdomsbild, vilket inte hjälpa precis.