Google Health rullar ut

Google Health rullar nu ut som skarp tjänst efter en kortare period i beta. Google Health erbjuder dig att lagra infomation som normalt bara finns i sjukhusjournaler eller på läkarmottagningar.

Tanken är att genom att samla sina uppgifter på ett ställe blir det enklare att få kontroll över uppgifterna. Du bestämmer själv om du vill dela med dig av dina uppgifter.

Välkommen till framtiden.

Problemet (eller nischen) som Google förhåller sig till är att uppgifter om hälsa och ohälsa finns utspridd. Med allt på ett ställe blir et lättare att ta med sig informationen när man flyttar, byter jobb eller bara byter läkare.

Men. Skulle en kvinna som genomför en abort i ett land där det är förbjudet, våga spara uppgifter om detta hos Google? Vad gör Google om regeringen i detta land begär ut hennes hälsoinformation?

I liknande situationer har både Google och Yahoo! vikt sig, utan särskilt mycket motstånd.

Tveksamt.

The Enquirer ställer också en del av de här frågorna, direkt till Google. svaret blir att det är frivilligt att använda den här tjänsten…

Fred Wilson på Sillicon Alley Insider argumenterar för en större öppenhet och klagar på att det inte gick att göra alla uppgifterna offentliga. Större öppenhet, förbud mot diskrimenring pga hälsötillstån och en allmän sjukförsäkring skulle göra livet bättre för alla, enligt Fred Wilson.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,