Vi läser DN och tar Wikipedia i försvar

Vi läser DN och tar Wikipedia i försvar. Vilket inte hör till vanligheten. Va! Har du använt Wikipedia? Vilka andra källor har du kollat?

Ja, så brukar det låta. Wikipedia är ju ingen auktoriserad källa och det känner nog de flesta till. Däremot är det ett fantastiskt referens verk för vidare undersökningar.

Att veta detta om Wikipedia är nästan en förutsättning för att man skall överleva på Internet. Det och att inte citera Slashdot när argumenten tryter.

Inget av det jag skrivit här ändrar dock på det faktum att Wikipedia klarat sig riktigt bra vid jämförelser med andra uppslagsverk som producerats efter den gammla modellen, att betala kloka gubbar för att skriva.

De senaste veckorna
har Jimmy Wales, en av grundarna till stiftelsen bakom uppslagsverket,
anklagats för att ha gått med på att redigera uppslagsord om vissa
personer i positiv riktning – mot ekonomiska bidrag till stiftelsen.
Den hårdaste anklagelsen kommer från en känd programmerare som också
bevisligen donerat fem tusen dollar till Wikipedian.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,