Pornografi och våldsamma videospel är en fara för barn

Internet kan inte saneras så att det blir säkert för barn

Det är slutsatsen den brittiska översynen av barn, internet och våldsamma videospel drar. Precis som i den verkliga världen.

Den omfattande undersökningen ”Tryggare barn” varnade också för att överbeskydda barnen. Det kan hindra deras psykologiska utveckling.

TV psykologen, Tanya Byron, betonade att farorna för barn är verkliga men det finns ingen punkt där man sätta in skydd mot skadligt innehåll.

Hon går också till angrepp mot den kultur av överbeskydd som gör att föräldrar klemar bort barnen.

She chastised Britain’s ‘risk averse culture’ that has had parents mollycoddling children.

[…]”Risk taking is a developmental imperative of childhood,” she said. ”Young people and children will always want to explore boundaries by taking risks.”


Rapporten lyfter fram ett citat från undersökningens konsultation med barn: ”Barn behöver inte beskydd, vi behöver vägledning”.

Byron did nevertheless recommend a comprehensive list of things that government, parents, industry and schools could do to ensure that children’s explorations of electronic media were conducted safely, that they were not prone to online predators and that their access to adult content and games was restricted.

Frågan om barnsäkerheten på internet brukar hanteras med krav på mer censur och mjukvara som filtrerar innehåll. Trots att det gång på gång visar sig att ingen mjukvara i världen kan filtrera bort allt skadligt innehåll. Den brittiska rapporten visar att riskerna är verkliga men att lösningen kräver ett engagemang från föräldrar och andra vuxna. Censur och övervakning av barnens datormiljö leder till andra problem. Vilket rapporten också tar upp.

Kunskap ger självsäkra och trygga barn. Barn som vågar undersöka gränser. Vi förklarar farorna med vatten för barn men vi lär dom också simma!

Läs mer i ”The Enquirer”


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Technorati Tags: , , ,

  • Kaboom

    Nähä,i Sverige förklarar man för invandrarbarnen att djupa vatten är farligt men seda slipper de lära sig simma för att undvika drunkning med slöjan.

  • http://kattk.org Jonas

    Det var väl det som var min poäng, men principen tillämpas på nätet. Och att det inte gäller invandrarbarn enbart ;-)

  • Pingback: I klistret igen | KATTKORGEN()