Bibliotek för Googlegenerationen

Hur byggger man bibliotek i Googleåldern? Nya idéer och koncept måste till för att inte våra bibliotek skall bli mossiga mausoléum i bortglömda hörn av kulturen.

Ett exempel på nytänkande är Centralbiblioteket i Seattle. Eller jättebiblioteket i Salt Lake City. Idén är att erbjuda mer än bara ett boklån. Tjänster, interaktiv media och integrering med näringslivet är delar av filosofin bakom de nya biblioteken. Allt för att kunna konkurrera med allt IT världenkan erbjuda ifråga om information, underhållning och service.

Ett liknande exempel hittar vi i Nacka. Dieselverkstan erbjuder kursverksamhet, bibliotek, filmvisning och tom en Xbox-hörna för de spelsugna.

Kritikerna har säger att det blir för lite utrymme för den smala kulturen och att man inte måste ha allt bara för att det är populärt. Hur det än är tror vi inte att trenden att ha ett bredare utbud på biblioteken kommer att förändras.

Technorati Tags: ,