Avkommersialiserng av sociala nätverk

Facebook är inte med i bildandet av OpenSocial Foundation. Google, Yahoo och MySpace har gått ihop i OpenSocial Foundation för att skapa en gemensam och öppen plattform utveckling av applikationer för sociala nätverk.

Orsaken är att Facebook hotas av OpenSocial’s mål att låta användaren hantera och flytta sin data över alla sociala nätverk.  

Resultatet skulle bli att det blir lättare för grupper att flytta från Facebook till ett annat nätverk. Det skulle inte ens vara nödvändigt att gå med för att hålla kontakten med vänner på Facebook. Eftersom Facebook är värderade till $15 millioner har de mycket mer att förlora på ett sådant här samarbete än vad t ex MySpace har.

Framtiden för sociala nätverk är väl inte oviss men Facebook har redan förlorat användare, främst på grund av oklarheter runt säkerheten och hur användardata hanteras. För användarna är det naturligtvis bäst att kunna använda det nätverk som bäst motsvara deras behov och att inte behöva fler konton för att hålla kontakten med vänner.

Initiativtagaren, Google har redan dragit till sig flera intresserade samarbetspartners.