Bloggverktyg: Windows Live Writer

Windows Live Writer  är ett bloggverktyg för Windows. Hur bra webgränssnitten för bloggandet än är kan dom inte mäta sig med fördelarna av ett bra redigerings/updateringsverktyg på skrivbordet. Tyvärr har det varit tunt på den fronten. Tycker vi här i Kattkorgen i alla fall. Det bärsta vi hittat hittills är Scribefire som finns som plugin till  webläsaren Firefox.

Som sagt är Live Writer Windows only men skall ha stöd för flertalet blog API, bilder, kartor mm finesser. Det finns också stöd för Live ID (hotmail ID) som skall göra att Live Writer hanterar tjänster inom Windows familjen.

Verkar värt att testa, tycker vi. Det skall bli intressant att jämföra med bloggverktygen som finns för andra plattformar.