Vi grattar Richard Stallman

IDG har en nyhet som vi gärna sprider vidare. Det gäller Richard Stallman som varit på KTH och pratat. Och dessutom blivit hedersdoktor! Hur kunde vi missa det? Att han är populär på KTH är inte så konstigt, det är ju ett känt näste för Linuxnördar och andra. Richard Stallman har länge varit huvudutvecklaren av Emacs, en textredigerare som sägs ha mer gemnsamt med ett operativsystem i sin funktionalitet. Nyligen meddelade han att han söker någon som kan ta över det jobbet. Han är dessutom en förgrundsfigur i rörelsen för digitala rättigheter EFF.

På Stallmans egen webbplats finns en hel del satiriska serier.

cartoon-3f2.jpg

Om fri programvara säger han bl a:

– Fri mjukvara är mjukvara som respekterar användarens frihet. Proprietär programvara gör användarna splittrade och hjälplösa. Fri mjukvara ska vara fri som i yttrandefrihet, inte som i gratis öl. Det finns fyra grundläggande friheter som mjukvara måste uppfylla för att vara fri. Den ”nollte” är att du som användare ska kunna köra den som du vill. Den första är att du ska kunna studera källkoden och göra ändringar i den. Den andra är att du ska kunna dela med dig av den, gratis eller sälja den. Den tredje är att den ska bidra till samhället på ett positivt sätt. Ifall en eller flera av dessa saknas är mjukvaran inte fri utan en attack på samhället. Då är den en fälla att ramla i, sade Richard Stallman.

Här på Kattkorgen gratulerar vi förstås! Och uppmanar alla att visa sitt stöd för EFFs arbete