Sista ordet

Nu skall skolan kunna tvångshämta elever. Lärare är positiva till det här. Samarbetar verkligen skolan med sociala myndigheter i den utsträckning som lagen  kräver? Min uppfattning är att dom inte gör det!

Oscar schwartz har en uppdatering om TPB vs Danmark

Till sist

Camden brinner i natt! Marknaden är övertänd och släckningsarbetet pågår. Läs mer här

  • Xanthos & Katten Paste

    Tror att det är helt andra grepp än tvångshämtning som behövs för att skolan ska bli en schysst arbetsplats även för de elever som skolkar. Det finns faktiskt en anledning till att de flyr skolans värld – tro det eller ej.