Pakistan och YouTube, uppdatering

En ny teori om motiven bakom Pakistans blockering av YouTube.

The Enquirer citerar en Pakistansk kritiker som säger att blockeringen av YouTube inte hade religiösa motiv utan politiska.

En Pakistansk bloggare hävdar att Musharaff och hans anhang egentligen vill stoppa anklagelser om valfusk. Censuren hade inget med de tidigare angivna religiösa skälen att göra.

Se också den relaterade artikeln på Slashdot om hur Pakistans största telekom bolag routade om YouTube så att det fortfarande är onåbart för många på andra håll i världen.