Microsoft köper Yahoo?

Microsoft har bjudit $31 per aktie för Yahoo. Sammanlagt $44.6 miljarder. Det offentligjordes idag, fredag. CNET artikeln finns här eller gå till diskusionen på Slashdot.