Lost: Konspirationsteorin

Förklara allt

En rolig teori om vad som egentligen pågår på ön där den superpopulära serien Lost utspelar sig.

Alla de skeppsbrutna är i själva verket nedsövda i ett forskningslabb och anslutna till ett Matrixliknande system. Alltså en datoranimerad värld.

Ja, varför inte. Det är en lika trolig förklaring som någonting annat. Bloggen finns här