Linux får skulden för dataintrång

Nytt hack mot svenskt webbhotell – IDG.se

Det är ovanligt att Linux pekas ut som en säkerhetsrisk. Den senaste tiden har ett allvaligt säkerhetshål i Linux upptäckts. Eftersom en patch snabbt blev tillgänglig har det inte varit svårt att skydda sig.

Nu slänger företaget ut sina Linuxservrar och och ersätter det med ännu icke namngivet OS.

Linux inte osäkert i sig

Kommentaren måste bli att ett företag som utsatts för lyckade attacker två gånger på kort tid knappast kan skylla på sitt server OS.

Stora siter som Slashdot har använt Linux sedan starten. Närmare bestämt Red Hat (numera i varianten CentOS). Deras Serveruppsättning är offentlig och väldokumenterad. Läsarna fick en detaljerad beskrivning av konfiguration, hård och mjuk i samband med 10 årsjubileet förra året.

Jag minns också när Slashdot utsattes för en omfattande DOS attack för några år sedan. Vi läsare fick en ordentlig redogörelse för hur attacken utvecklades och vilka skyddsåtgärder som vidtogs sedan.

Öppenhet inger förtroende.

Technorati Tags: ,