Läsbart på Internet

Metro – ”De sämsta sajterna tilhör stora företag”

Hör upp alla bloggare

Det är bara att lapa i sig. Här finns bra råd även för bloggare. Vi jobbar i en miljö med en enorm konkurens om läsarnas uppmärksamhet.

Som ett F

Besökare läser en websida som ett F. De börjar högst upp och fortsätter sedan ner efter vänstersidan. Allt enligt Jakob Nielsen som är doktor i människans förhållande till datorn och världens ledande expert på webbsajters användbarhet.

Bra betyg

Bra betyg får BBC och CNN.com, av Jakob Nielsen. Själv skulle jag vilja lyfta fram blogverktyget som en suverän design. Välanpassat som Internetmedia

Technorati Tags: ,