Hur skall vi finansiera kulturen

I DN idag berättar Claes Eriksson om sin kamp mot TV4

Claes Eriksson var hoppfull när han gick in i rättegångssalen. Målet gäller huruvida TV4 får göra reklamavbrott i filmer utan regissörens tillstånd. Det är tredje gången som Claes Eriksson och TV4 möts i rättssal.

Vad är OK och inte OK, när det gäller att tjäna pengar på kultur. TV4 är ju ett vinstdrivande företag som visar film och TV program. Utan någon som visar film blir det meingslöst att göra film. Frågan är om det är bra att alltid ha ett kommersiellt perspektiv på kultur. Resultatet skulle kunna bli att bara det som säljer visas. Och så har vi väl bestämt att vi inte skall ha det.

TV 4 har en förmånlig postion bland kommersiella TV kanaler och jag tycker nog att skulle kunna ge sig p å den här punkten. Alltså att kanalen kunnde rätta sig efter det avtal den en gång slutit för att få sin förmånliga position. Att alltid försöka hitta kryphål för att göra sig några kronor ger inget gott intryck. I det här fallet spelar TV4 bara dum!

Technorati Tags: , ,