Få jobb genom Facebook

Teleopertören 3 provar ett nytt grepp och testar rekrytering på Facebook. Målet är att få kontakt med ungdomar med Karisma.

– Testet är upplagt som en underhållande enkät med tre svarsalternativ på
varje fråga. Utifrån svaren kontaktar vi sedan dem vi ser som mest
intressanta, säger Erik Hörnfeldt på 3s informationsavdelning.

Technorati Tags: ,