Bloggen blir journalistiskt verktyg när Linuxvisionären står åtalad för mord.

Rättegången mot Linuxvisionären Hans Reiser är i full gång. Åklagaren börjar bli klar med att lägga fram åtalet. Han Reiser är skapare av det journalförande filsystemet ReiserFS som finns att tillgå i alla Linuxdistributioner.

Reiser står åtalad för mord på sin hustru och nyheten chockade Linuxvärlden förra året. Det är inte förvånande att tidningen Wired sattsar två reportrar på att hålla bloggen om rättegången uppdaterad.

Det är också intressant att se hur Wired använder bloggverktyget som journalistiskt verktyg med tanke på flera bloggares reaktioner på Anders Johanssons ovilja att kalla sin webkrönika för blogg.

En inlägg på en svensk blogg från förra året finns här.

Som vanligt rekommenderar vi att ta del av debatten på Slashdot.

Technorati Tags: , , ,