Amish och teknologi

1999 skrev Howard Rhinegold en artikel om Amishfolket i Lancaster County, Pennsylvania. Artikeln är betydelsefull. Inte enbart för beskrivningen av Amishkulturen utan beskrivningen av hur man kan tänka om teknologi.

Visst pratar Amish

Den vanliga bilden av Amishfolket är en av teknikfientlighet på gränsen till teknofobi. Den bilden har förstärktes genom filmen Witness med Harrison Ford och Kelly Mc Gillis i huvudrollerna.

En annan bild

1999 skrev Howard Rhinegold en artikel om Amish och deras förhållande till teknik i Wired.

Som erkänt teknikberoende gav sig Rhinegold iväg till Lancaster County med ett öppet sinne och ny garderob för att skriva en artikel om Amish och teknologi

Artikeln beskriver Amish syn på ny teknik, hur dom tänker när dom tar till sig eller förkastar ny teknik. En möbelsnickare berättade att frågan de ställer sig är ”…om det för oss samman eller splittrar oss.” För Amish är gruppen, gemenskapen det viktigaste och dom ställer sig frågan de kommer att påverkas av en viss teknik. Ett exempel är bilen. Där sa man först ja och fattade sedan beslut om att avstå ifrån användandet. Det visade sig att bilåkandet gjorde det för lätt att lämna de egna områdena och hamna på villovägar. Reglerna är självvalda

Inga förbud

Howard fick veta en del om processen som Amish går igenom för att komma fram till beslut om hur gemenskapen skall ställa sig till en viss teknik. Ofta provar någon. Diskuterar erfarenheter, fördelar och nackdelar. Det är en långsam process som kan ta årtionden.

Mobiltelefoner är accepterade

Om man ser en kvinna sitta ensam på ett fält eller i trådgården pratar hon troligen i en mobilitelefon. Eftersom Amish inte har elektricitet laddas telefonerna hos vänner, English som Amish kallar alla icke Amish. Man kan också ha en fast telefon i ett uthus och dela den med andra familjer. Ofta är den kopplad till en telefonsvarare.

Vem blir jag?

Det viktiga är hur tekniken påverkar gruppen. På frågan om det inte vore enklare att ha telefonerna inom hus svarar snickare att de inte vill bli personer som avbryter ett samtal för att svara i telefon!

”Vi försöker inte stoppa utvecklingen, bara bromsa den.”

Här finns hela artikeln. Läs den.