NPD förnekar att HD-DVD fallit

NPD: Sky Isn’t Falling for HD-DVD, Blu-ray Isn’t Champ Yet — DailyGame

NPD vill inte medge att loppet är kört för HD-DVD. En veckas försäljning kan man inte dra några slutsatser av.

Det kan dom ju ha rätt i!

Technorati Tags: ,