Metro – Han ska sätta dit alla Sveriges nätpirater

Metro – Han ska sätta dit alla Sveriges nätpirater

FILDELNING. Han ska leda jakten på Sveriges nätpirater. Fildelningsmålen är fortfarande sällsynta men den nya piratåklagaren tror sig få fullt upp.
– Jag tror nog att antalet ärenden kommer att öka i år. I och med att det finns en specifik funktion för att handskas med dessa fall blir det fler som anmäler, säger Henrik Rasmusson.

Själva tycker vi att det är vansinne att ha kvar en lagstiftning som gör så många till brottslingar.

Technorati Tags: ,