HTML v5 på gång

Slashdot | W3C Publishes First Public Working Draft of HTML 5

Snacket på Slashdot är förmodligen roligare än att läsa specen. En poäng är i alla fall att det måste finnas minst två fullständigaa tillämpningar av standarden om den skall vara standard. Om ingen tillämpar en del kommer den delen att strykas

Technorati Tags: ,