Fara å färde

Pirater i blåsväder

Dagens Nyheter har en hel radda artiklar om rättegången mot Pirate Bay. Åklagaren är klar att gå till åtal mot fildelarsiten framför andra.När polisen slog till mot Pirate Bay, maj 2006, riktades kritik mot regeringen för att dom lät svenska polisen agera ombud för USA’s nöjesindustri. För att spetsa till det som sas då.

Nu kommer kritiken tillbaka i en artikel av Henrik Brors i DN. För att citera artiklen:

Det måste betecknas som anmärkningsvärt att höga regeringstjänstemän kallar till sig åklagare och talar allvarsord om att USA hotat med handelssanktioner mot Sverige kopplade till deras arbete med piratkopiering.

 Det tycker vi med.

 Nya Lagen om Upphovsrätt

Att upphovsrätten som vi känner den är överspelad av tekniken har väl knappast     undgått någon. Att detta leder till att lagen blir mer drakonisk (förtryckande) är däremot  inte lika självklart. I en demokrati måste man ifrågasätta lagar som gör medborgare till brottslingar i en sådan utsträckning som den nya lagen gör.

Möjligheten att stoppa kopiering av musik, filmer, böcker mm är förbi. De åtgärder som  lagstiftarna föreslår för att stoppa kopieringen står inte i proportion till brottet längre.

En möjlig förklaring är att mediaindustrin är i en kris som beror på dess oförmåga att   förändras och hitta nya sätt att ta betalt. Trots att det finns exempel på bättre lösningar.

Bara som exempel kan nämnas förbudet att kringå kopieringsskydd. Det betyder att jag som användare inte kan välja hårdvara eller plattform för uppspelning av filmen jag köpt eller hyr. Hittar jag på en egen lösning för att spela upp filmen blir jag en brottsling.

Det här är inte rätt!

Technorati Tags: , ,