Sverige, Sverige!

Nordic Campaign

Sverige uppmanas att agera i enlighet med UNHCR:s rekommandationer kring internationellt skydd för asylsökande, vilket inte är fallet!