Drakensnyheter 2007-09-06

Jag har använt Eudora sedan jag kom ut på internet någon gång på -90 talet. Nu har Qualcomm slutat utveckla program och släppt koden till allmänheten. Det ger en spännande möjlighet eftersom det verkar som om Eudora + Thunderbird=sant