Drakensnyheter 2007-08-08

What goes around comes around. Den den nationella frågan är fortfarande inte löst i det forna sovietunionen. Den nya ordningen har inte lyckats lösa problemen för arbetarna i Ryssland eller folken i de forna sovietrepublikerna. Det enda som hänt är

(tags: Nationer)