Drakensnyheter 2007-08-11

Det finns motstånd mot en fortsatt FN-närvaro i Irak. Personalorganisationen har inte fötroende för USAs förmåga att skydda FN-personalen. Ändå har FN beslutat godkänna ett utökat mandat för USA och Storbritanien i Irak.

(tags: Irak FN)