Drakensnyheter 2007-08-02

Mer om e-posten framtid. Det verkar vara ett tema just nu. Här är ett inlägg som refererar till dikussionen om Thunderbirds framtid.