HIV-vaccin klart för kliniska test

HIV vaccine ready for clinical trials | Press Esc

En grupp ryska forskare säger sig ha ett HIV-vaccin färdigt för kliniska tester.