Drakensnyheter 2007-07-29

Thunderbird söker nytt hem eftersom utvecklingen av epostklienten hamnar i skuggan av Firefox. Olika alternativ diskuteras.

Indisk läkare som hållits häktad fyra veckor i Australien har frigivits. Polisen erkänner att misstag har gjorts men han har ändå inte fått sitt arbetstillstånd tillbaka.

(tags: news)

Hur avancerad kan en utomjordisk civilsation vara? Häftiga perspektiv när en forskare spekulerar om hur en miljoner år gammal civilsation skulle kunna ha utvecklats.