veckans sjukaste?

Video Games – China – Money – Online Games – New York Times

Det är ett tag se’n jag raderade det sista spelet från min hårddisk. Dataspel är ingen sjukdom men tillhör nu symtomen…

Technorati Tags: , ,