Ursäkta misstaget

BBC NEWS | South Asia | Nato to investigate Afghan deaths
Natos Generalsekreterare har begärt en undersökning av massakern på 25 civila i ett bomb angrepp. Enligt Jaap de Hoop Scheffer är civila dödsfall ”alltid ett misstag”.

Technorati Tags: , ,