Öppen = sluten ?

W3C’s openness hypocrisy: Public barred from ‘public’ conference | Tech news blog – CNET News.com

WWW-Consortiet, som rekommenderar standarder för Internet och är ivriga förespråkare för öppenhet har haft en konferens om just ”Öppenhet” men vägrade en journalist tillträde. En och annan har höjt ögonbrynen!

Technorati Tags: , ,